Nationaal actieplan huidkanker

19/04/2021

Vorige pagina

Het rapport ‘Huidkanker in Nederland – cijfers uit 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie’ (IKNL, oktober 2019) bevestigde wederom de toenemende aantallen huidkankerpatiënten in Nederland. Deze aantallen leggen een grote druk op de houdbaarheid en daarmee ook op de kwaliteit van de huidkankerzorg. Het rapport was de aanleiding voor een nationaal ‘plan van aanpak’ tegen huidkanker, aldus de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).

Stuurgroep Huidkankerzorg

Inmiddels hebben de NVDV en IKNL samen met andere partijen een gezamenlijke route uitgestippeld om tot een Nationaal Actieplan Huidkanker te komen. Een van de onderdelen was het instellen van en overkoepelende stuurgroep die fungeert als aanjager voor het continu monitoren en verbeteren van de houdbaarheid en kwaliteit van de huidkankerzorg in Nederland. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties van patiënten en professionals, aangevuld met adviseurs uit onderzoek en wetenschap respectievelijk politiek en beleid (inclusief zorgverzekeraars).

Huidkanker voorkomen

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland, meldt IKNL. Van alle nieuwe kankerpatiënten in Nederland gaat het in 52% van de gevallen om huidkanker. En dat terwijl huidkanker meestal te voorkomen is. Het actieplan benadrukt dat maatregelen nodig zijn om vooral kinderen te beschermen. Een verbrande huid op kinderleeftijd verdubbelt de kans om later huidkanker te krijgen. Buitensporters en buitenwerkers moeten zich veel beter beschermen tegen de zon. Ook zonnebankgebruikers lopen gevaar.

Chronische ziekte

Huidkanker betekent meer dan het weghalen van een plekje. De gevolgen zijn vaak groter. Ongeveer een derde van de nieuwe patiënten ontwikkelt binnen vijf jaar opnieuw huidkanker. Als er regelmatig plekjes weggehaald moeten worden, wordt huidkanker een chronische ziekte. Veel van deze chronische patiënten doen een blijvend beroep op zorg. Alleen al de aan huidkanker gerelateerde ziekenhuiskosten stijgen naar verwachting van €465 miljoen (2017) naar €1,35 miljard in 2030, meldt IKNL.

Meer informatie

Gerelateerde items

19/05/2021
Campagne Merkelcelcarcinoom
Lees meer
Campagne Merkelcelcarcinoom
14/06/2021
Campagne De Huid
Lees meer
Campagne De Huid
22/02/2021
Toename huidkanker in Nederland
Lees meer
Toename huidkanker in Nederland