Model voor gepersonaliseerde metastatische risicovoorspellingen plaveiselcelcarcinoom

28/09/2023

Vorige pagina

In de e Clinical Medicine september 2023 staan de resultaten van een onderzoek naar de ontwikkeling van een klinisch pathologisch model dat de kans op metastase voorspelt bij patiënten met plaveiselcelcarcinoom.

Gepersonaliseerd behandelingsadvies

Plaveiselcelcarcinoom van de huid is een veel voorkomende huidkanker, die jaarlijks meer dan 2 miljoen mensen wereldwijd treft en bij 2-5% van de patiënten uitzaait. De huidige klinische stadiëringssystemen geven geen schattingen van het absolute metastatische risico, waardoor de kans op meer gepersonaliseerd behandelingsadvies wordt gemist. De onderzoekers wilden een klinisch-pathologisch model ontwikkelen dat de kans op metastase voorspelt bij patiënten met plaveiselcelcarcinoom.

Metastatische risicovoorspellingen

Met als uitkomst een gevalideerd model dat gepersonaliseerde metastatische risicovoorspellingen toewijst aan patiënten met plaveiselcelcarcinoom, met behulp van routinematig gerapporteerde histologische en patiënt specifieke risicofactoren. Het model kan clinici en gezondheidszorgsystemen in staat stellen om patiënten met een hoog risico plaveiselcelcarcinoom te identificeren en gepersonaliseerde zorg / behandeling aan te bieden. Het gebruik van het model voor klinische besluitvorming in verschillende patiëntenpopulaties moet verder worden onderzocht.

Bron: eClinicalMedicine Volume 63

Personalised decision making to predict absolute metastatic risk in cutaneous squamous cell carcinoma: development and validation of a clinico-pathological model

Barbara Rentroia-Pacheco, Selin Tokez, Edo M. Bramer, Zoe C. Venables, Harmen J.G. van de Werken, Domenico Bellomo, David van Klaveren, Antien L. Mooyaart, Loes M. Hollestein, Marlies Wakkee

Gerelateerde items

19/12/2022
Stofjes die uitzaaiingen huidkanker voorspellen
Lees meer
Stofjes die uitzaaiingen huidkanker voorspellen
01/05/2023
Kunstmatige intelligentie ondersteunt huidkankerzorg
Lees meer
Kunstmatige intelligentie ondersteunt huidkankerzorg
01/12/2020
Plaveiselcelcarcinoom: voorkomen is beter dan genezen
Lees meer
Plaveiselcelcarcinoom: voorkomen is beter dan genezen