Onderzoek naar zorg lichtere vormen huidkanker

26/08/2021

Vorige pagina

In het tijdschrift Heel verscheen een interview met de in maart 2021 gepromoveerde Sven van Egmond over zijn evaluatie van lichtere vormen van huidkankerzorg.

Het hoofddoel van het proefschrift van Van Egmond was het ontwikkelen van een strategie om de hoeveelheid onnodige, laag-risico Basaalcelcarcinoom (BCC) nacontroles te verminderen met behoud van de kwaliteit van de zorg.

Gepersonaliseerde informatie

Van Egmond evalueert het zorgpad van BCC vanaf preventie tot en met de nazorg, en doet suggesties voor verbeteringen voor elke stap van het traject. Een voorbeeld van zo’n verbeteractie is het aanbieden van gepersonaliseerde informatie over huidkankerzorg, waardoor het aantal onnodige nacontroles wordt beperkt.

Toename zorg huidkanker

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland en de incidentie neemt nog steeds toe. De twee meest voorkomende subtypen van huidkanker zijn basaalcelcarcinoom (BCC) en plaveiselcelcarcinoom (PCC). Ongeveer 48.000 Nederlanders werden in 2017 voor het eerst gediagnosticeerd met BCC en 12.000 met PCC. Hoewel deze vormen van huidkanker meestal niet dodelijk zijn, kan het wel aanzienlijke functionele en cosmetische schade veroorzaken, omdat het meestal wordt aangetroffen op aan de zon blootgestelde gebieden zoals het gezicht. De stijgende aantallen patiënten met huidkanker leggen een grotere druk op de dermatologische zorg.

Meer informatie

Gerelateerde items

12/06/2021
Meer aandacht voor immuuntherapie niet-melanoomhuidkanker
Lees meer
Meer aandacht voor immuuntherapie niet-melanoomhuidkanker