Deze website maakt gebruik van cookies voor de goede functionaliteit van de website en om het gebruik en de gebruikers van deze website te analyseren. Deze website kan ook van andere soorten cookies gebruikmaken.
Door het sluiten van dit bericht, of door te navigeren door onze website, verklaart u zich akkoord ermee dat wij op deze website cookies gebruiken en stemt u hiermee in. Wenst u meer informatie of wilt u niet dat er cookies worden geplaatst als u van deze website gebruikmaakt, raadpleeg dan ons cookieverklaring.

Publiekscampagne huidkankerpreventie

12/6/2022

Vorige pagina

Minister Kuipers, staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport)  sturen de Tweede Kamer een brief over coalitiemiddelen voor onderzoek naar en de aanpak van dementie, obesitas en kanker. 

Het doel van hun voorstel is het verminderen van de kans op deze ziektes of het verminderen van de kans op een ernstig verloop van deze ziektes door in te zetten op een preventieve aanpak. Ruim een derde van de middelen zijn bestemd voor onderzoek om meer inzicht te krijgen ten behoeve van die effectieve aanpak. Dit staat los van de monitoring en evaluatie die wordt voorzien om lering te kunnen trekken uit de implementatie van interventies. Daarmee is gezocht naar een goede balans tussen leren en doen.

Een van de onderwerpen die specifiek worden genoemd in de brief is de preventie van huidkanker.

Huidkanker en gedragsverandering

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. De huidkankerincidentie in Nederland is de afgelopen dertig jaar verdrie- tot verviervoudigd en momenteel betreft 52%
van alle nieuwe kankergevallen huidkanker en dit blijft stijgen17,18. Het voornemen is gericht op een publiekscampagne ter preventie van huidkanker om de huidkankerincidentie terug te dringen.

Met deze campagne sluit het ministerie aan op de in februari 2021 Kamerbreed aangenomen motie-Diertens om samen met de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland een voorstel te doen voor een effectieve voorlichtingscampagne op het gebied van huidkanker.

Meer informatie

 

Gerelateerde items

4/19/2021
Nationaal actieplan huidkanker
Lees meer
Nationaal actieplan huidkanker
6/14/2021
Campagne De Huid
Lees meer
Campagne De Huid
6/27/2022
Manifest ‘Naar een gezonde, zonveilige sportomgeving’
Lees meer
Manifest ‘Naar een gezonde, zonveilige sportomgeving’
Publiekscampagne huidkankerpreventie - Niet-Melanoom Huidkanker