Beleidsreactie Screening op huidkanker

10/10/2022

Vorige pagina

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgt het advies van de Gezondheidsraad en zet geen landelijke screening op huidkanker op. 

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. De Gezondheidsraad erkent dan ook dat het een belangrijk gezondheidsprobleem is. Tegelijkertijd constateert dat de ziektelast voor de meest voorkomende huidkankersoorten relatief gering is. De huidige opsporing van mensen met verdachte plekjes is hoog. Het zorgtraject voor huidkanker, zowel diagnostiek als de behandeling is in Nederland goed ingericht. 

Voorlichting

Tegenover het beperkte nut van screening staat het risico van foute uitslagen, overdiagnose en overbehandeling. De Gezondheidsraad adviseerde daarom in juli jl. om geen landelijk programma op te zetten voor huidkankerscreening. Maar vooral in te zetten op voorlichting en verandering van gedrag. De minister adviseert de Tweede Kamer om dit advies op te volgen.

 

Meer informatie

Gerelateerde items

01/08/2022
Geen bevolkingsonderzoek huidkanker
Lees meer
Geen bevolkingsonderzoek huidkanker
20/07/2022
Diagnose huidkanker via snelle scan stap dichterbij
Lees meer
Diagnose huidkanker via snelle scan stap dichterbij
14/06/2021
Campagne De Huid
Lees meer
Campagne De Huid