Annemie Galimont strijdt tegen desinformatie over dermatologie

12/10/2023

Vorige pagina

Dr Annemie Galimont, dermatoloog bij het Bravis ziekenhuis, noemt zichzelf een “fervente bestrijder van desinformatie op dermatologisch gebied”. Ze is heel actief op sociale media.

Dermatologen hebben in hun praktijk hinder van leefstijl-influencers, die op sociale media alle ruimte hebben om (on)bewust onjuiste informatie te verspreiden over huidproblemen. Annemie Galimont: “Zoek op google maar naar klachten over huid, haar of nagels en dan krijg je heel veel, onjuiste, niet onderbouwde informatie.”

Met als gevolg dat patiënten zich niet melden bij de zorgprofessionals. “Dat is niet alleen kostbaar, maar veroorzaakt ook verdriet. Bijvoorbeeld voor patiënten met chronische huidziekten. Zij zoeken eenvoudige antwoorden, maar die zijn er niet. Onze uitleg als arts is complex en bevat teveel onzekerheden. Dan is de overstap naar het internet met simpele oplossingen gauw gemaakt. Online wordt bijvoorbeeld de indruk gewekt dat een chronische huidziekte jouw eigen schuld is en dat de oplossing ligt in het aanpassen van je leefstijl. Maar zo eenvoudig is de werkelijkheid helaas niet. En dat is  lastig om uit te leggen in de spreekkamer.”

Juist op het vakgebied van de dermatologie zijn er veel influencers die behandelingen of leefstijladvies aanbieden. Ook kappers of pedicures doen dat. Vaak is hun advies niet gestoeld op evidence based onderzoek. Dat wil Annemie Galimont bestrijden. “Ik ben geen tegenstander van supportive care, tenslotte hebben patiënten zelfbeschikkingsrecht, maar het moet wel wetenschappelijk onderbouwd zijn.”

Geen simpele oplossing

Telkens gaat Annemie Galimont het gesprek aan op sociale media als LinkedIn of Instagram. Ze reageert op onjuiste informatie en post haar eigen berichten over onderwerpen die gaan over haar vakgebied. Zo hoopt ze bij te dragen aan een meer genuanceerd beeld. “Geneeskunde is geen oneliner. Mensen denken dat de wereld maakbaar is. Dat er eenvoudige oplossingen zitten in een flesje. Maar dat is niet zo.”

Op Facebook geeft ze in een gesloten groep voorlichting aan zorgverleners en professionals (zoals kappers) die in hun werk vragen krijgen over huid, haar of nagels. Door casussen te bespreken en vragen te beantwoorden, wil ze mensen leren om zelf kritisch na te denken over wat is informatie en wat is desinformatie. Tenslotte biedt ze scholing aan via online platforms.

Met haar aanpak hoopt Annemie Galimont een breder publiek te benaderen, hoewel ze zich heel goed realiseert dat ze nooit het bereik zal halen van influencers.

Maatschappelijke taak

Haar strijd tegen desinformatie komt met een prijs. Het kost veel tijd. Iedereen kan op sociale media met groot gemak allerlei onzin delen. Maar als arts moet ze een genuanceerd verhaal vertellen.  Haar posts worden haar ook niet altijd in dank afgenomen. Maar ze gaat door. “Ik schop tegen schenen, zeker als het gaat om producten waaraan flink wordt verdiend, maar ik zie het als mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als arts. Ik vertel een eerlijk verhaal, dat hoort bij mijn beroepseed. Dat is een verhaal gebaseerd op wetenschap en jarenlang onderzoek. Veel mensen weten niet weten wat onderzoek is. Dat vergt heel veel uitleg. Dat zie ik als mijn taak.”

Zij zou graag samenwerken met artsen en wetenschapsjournalisten in haar strijd tegen desinformatie. Ze vindt dat hier ook een taak ligt voor andere partijen, bijvoorbeeld zorgverzekeraars of de politiek. De strijd tegen desinformatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

 

MAT-NL-2300766-1.0 – 07/23

Gerelateerde items

06/10/2021
Campagne preventie huidkanker in 2022
Lees meer
Campagne preventie huidkanker in 2022
06/02/2023
124.000 nieuwe kankerpatiënten in 2022
Lees meer
124.000 nieuwe kankerpatiënten in 2022