Huidkanker in Nederlandse Kanker Agenda

29/11/2023

Vorige pagina

Onlangs is de Nederlandse Kanker Agenda gelanceerd. Meer dan 100 organisaties (waaronder onderzoeksinstellingen, patiënten-, zorg- en maatschappelijke organisaties, belangenbehartigers, financiers en overheden) bundelden hiervoor hun krachten en expertise in het Nederlands Kanker Collectief (NKC). In de agenda zijn 20 concrete doelen en een eerste aanpak opgesteld voor de komende tien jaar. Naast zorg richt de agenda zich nadrukkelijk ook op preventie en kwaliteit van leven. Preventie van huidkanker is een van de aandachtspunten.

 Kernpunten 

  • Meer inzet op voorkomen van kanker en kwaliteit van leven
  • 20 gezamenlijke doelen om de impact van kanker op de samenleving te verminderen
  • Focus op 5 doelen: rookgedrag, vroege opsporing, zeldzame kankers, (late) gevolgen en werk en kanker

Preventie huidkanker

In de Nederlandse Kanker Agenda is de doelstelling opgenomen dat in 2032 het aantal mensen dat de adviezen toepast voor veilig zongedrag is toegenomen met minimaal 15%. Adviezen over veilig zongedrag omvatten elementen over ‘weren, kleren en smeren’. De verandering in zongedrag wordt gemeten ten opzichte van 2023 (een nulmeting moet nog plaatsvinden).

Blootstelling aan uv-straling en zonnebank zijn belangrijkste oorzaken van huidkanker. Van alle nieuwe kankergevallen is 52% huidkanker. Daarmee is huidkanker de meest voorkomende kankersoort in Nederland met de snelst stijgende incidentie.

Jaarlijks krijgen bijna 67.000 Nederlanders huidkanker. De meest voorkomende vormen van huidkanker zijn basaalcelcarcinoom (BCC), plaveiselcelcarcinoom (PCC) en melanoom. In 48.000 gevallen betreft het BCC, in 12.300 gevallen PCC en in 6.200 gevallen melanoom. Bij 25% van de mensen met BCC en 10% van de mensen met PCC ontstaan binnen drie jaar na de eerste diagnose nieuwe huidtumoren.

Het aanmoedigen van minder blootstelling aan UV-straling kan het aantal huidkankergevallen verminderen. Met als resultaat een betere kwaliteit van leven  en minder hoge zorgkosten.

Bron

Gerelateerde items

26/08/2021
Onderzoek naar zorg lichtere vormen huidkanker
Lees meer
Onderzoek naar zorg lichtere vormen huidkanker
14/06/2021
Campagne De Huid
Lees meer
Campagne De Huid
06/10/2021
Campagne preventie huidkanker in 2022
Lees meer
Campagne preventie huidkanker in 2022