Praktijkstudie in Nederland: Avelumab voor gevorderd Merkelcelcarcinoom

15/06/2022

Vorige pagina

Merkelcelcarcinoom (MCC) wordt geassocieerd met hoge recidiefpercentages en slechte overleving, wanneer de ziekte is uitgezaaid. De immuuntherapie met Avelumab heeft in klinische onderzoeken hoge responspercentages en laat duurzame respons zien bij patiënten met gevorderd MCC (aMCC).

Tot op heden zijn alleen resultaten gerapporteerd van klinische onderzoeken. Dat betreft relatief kleine aantallen patiënten gezien de zeldzaamheid van de ziekte.

Vier expertisecentra in Nederland (AVL, UMCG, Erasmus MC en MUMC+) deden onderzoek naar patiënten met aMCC die werden behandeld met immuuntherapie in de praktijk.  Patiënten behandeld in de periode van februari 2017 tot december 2019 werden geanalyseerd. Patiëntgegevens zijn achteraf verzameld uit patiëntendossiers. Primaire eindpunten waren responspercentage (RR) en responsduur (DOR). Secundaire eindpunten waren progressievrije overleving (PFS), totale overleving (OS) en toxiciteit.

Resultaten

De gegevens van 54 patiënten met uitgebreid MCC die waren behandeld met Avelumab waren beschikbaar. Het responsepercentage was 57%.
24% van de patiënten bereikten een volledige respons. De mediane responsduur was 8,4 (bereik 1,3–22,1) maanden en 23 (43%) patiënten hadden aan het einde van het onderzoek een aanhoudende respons. De mediane progressievrije overleving was 8,6 (95%-BI 1,6-15,5) maanden en de mediane overleving was 25,8 (95%-BI 9,1-42,4) maanden. Zes (11%) patiënten ondervonden graad 3 toxiciteit. Er werd geen graad 4-5 toxiciteit gezien.

Conclusies

In deze praktijkstudie waren de klinische werkzaamheids- en toxiciteitsresultaten in de praktijk in lijn met de resultaten van klinische onderzoeken. De resultaten vertoonden relatief hoge responsepercentages en duurzame responsen bij patiënten met aMCC.

Meer informatie

Bron: Publicatie Journal for ImmunoTherapy of cancer, 2020, Avelumab for advanced Merkel cell carcinoma in the Netherlands: a real world cohort https://jitc.bmj.com/content/8/2/e001076
Sonja Levy, Maureen J B Aarts, Ferry A L M Eskens, Kristien B M I Keymeulen, Lukas B Been, Dirk Grünhagen, Alexander van Akkooi, Mathilde Jalving and Margot E T Tesselaar

 

 


MAT-NL-2200517-1.0 – 05/2022

Gerelateerde items

09/05/2022
Zorgpad merkelcelcarcinoom voor eenduidige behandeling
Lees meer
Zorgpad merkelcelcarcinoom voor eenduidige behandeling
09/05/2022
HuidKOMPAS voor beter stroomlijnen verwijzingen
Lees meer
HuidKOMPAS voor beter stroomlijnen verwijzingen
09/05/2022
Organisatie van zorg voor patiënten met huidkanker in regio Nijmegen
Lees meer
Organisatie van zorg voor patiënten met huidkanker in regio Nijmegen