Deze website maakt gebruik van cookies voor de goede functionaliteit van de website en om het gebruik en de gebruikers van deze website te analyseren. Deze website kan ook van andere soorten cookies gebruikmaken.
Door het sluiten van dit bericht, of door te navigeren door onze website, verklaart u zich akkoord ermee dat wij op deze website cookies gebruiken en stemt u hiermee in. Wenst u meer informatie of wilt u niet dat er cookies worden geplaatst als u van deze website gebruikmaakt, raadpleeg dan ons cookieverklaring.

Huidkanker in kankeratlas

1/23/2023

Vorige pagina

In de Nederlandse Kankeratlas is de impact te zien van kanker per regio in Nederland. Deze interactieve digitale atlas toont patronen van hoe vaak bepaalde kankersoorten voorkomen, gebaseerd op waar mensen woonden toen ze de diagnose kanker kregen. Dit is in kaart gebracht voor de 24 meest voorkomende kankers in Nederland en voor al deze kankersoorten samen. Huidkanker wordt apart benoemd.

Huidkanker

IKNL laat in de Kankeratlas zien dat er in veel gebieden langs de kust meer huidkanker voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door blootstelling aan een hoger aantal zonuren en sterkere zonkracht langs de kust. De atlas toont cijfers over melanoom en plaveiselcelcarcinoom. Basaalcelcarcinoom ontbreekt in het overzicht, omdat hiervan pas sinds 2016 cijfers beschikbaar zijn, terwijl bij andere varianten naar de periode van 2011 tot 2022 is gekeken. 

Preventie

Een doel van de atlas is om mensen bewuster te maken van de mogelijkheden om kanker te voorkomen. Zo is in één oogopslag te zien dat verschillende vormen van huidkanker veel meer voorkomen in de kustgebieden dan elders. In het Trendrapport ‘Kanker in Nederland 2032, trends en prognoses’ dat IKNL eind 2022 uitbracht, is de meest voorkomende kankersoort in Nederland, huidkanker, sterk aan het stijgen is. Goede bescherming tegen de zon is belangrijk. 

Meer informatie

Gerelateerde items

6/9/2022
Daling diagnoses niet melanoom huidkanker door COVID-19 pandemie
Lees meer
Daling diagnoses niet melanoom huidkanker door COVID-19 pandemie
6/27/2022
Manifest ‘Naar een gezonde, zonveilige sportomgeving’
Lees meer
Manifest ‘Naar een gezonde, zonveilige sportomgeving’
7/19/2021
NVDV en Huidfonds starten campagne huidkanker
Lees meer
NVDV en Huidfonds starten campagne huidkanker
Huidkanker in kankeratlas - Niet-Melanoom Huidkanker